Værdigrundlag

Bllicherskolens værdigrundlag (link åbner i et nyt vindue)

Sektorpolitik

I Randers Kommunes sektorpolitik for skoleområdet er der beskrevet en præsentation af de mål og de holdninger, som skal være kendetegnende for skolerne i Randers Kommune. Sektorpolitikken omfatter derfor både skolens kerneydelse og de funktioner, der knytter sig hertil.

Du kan finde sektorpolitikken for skoleområdet her.