Skolens profil

Blicherskolen er en skole med elever fra 0.-9. klasse.

Skolen har specialklasser for både elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder.