UU-vejledning

UU er en forkortelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Målet for UU’s arbejde er, at alle unge vælger, påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

I grundskolen er der 2 hovedspor i UU’s vejledning:

1. Kollektiv vejledning til de uddannelsesparate elever.

2. Udvidet vejledning til de ikke uddannelsesparate elever.

 

Kollektiv vejledning (klassevis) kan indeholde:

Introduktion til uddannelsessystemet, uddannelsesguiden og eVejledning

Ung til ung vejledning, hvor I som forældre også er inviteret med

Introduktionskurser til 2 ungdomsuddannelser

Information om ansøgningsprocessen

Udvidet vejledning (individuelt eller i grupper) kan indeholde:

Individuelt tilrettelagte vejledningsforløb

Brobygning i 9. klasse (obligatorisk)

Individuelle vejledningssamtaler

Gruppevejledning og workshops

Ekstra praktik og ekstra brobygning

Udarbejdelse af uddannelsesplan og ansøgning

Mentor

 

Du kan læse mere om UU Randers og vejledning i 7.-9. klasse på: www.uu.randers.dk

 

Skolens UU-vejleder er Pernille Clausen, som kan kontaktes på telefon 21 58 84 43

Gode links

www.ug.dk – stor oversigt over erhverv og uddannelser

www.minfremtid.dk – stor database med tekst, billeder og videoer fra Studie og Erhverv

www.jobsogningsguide.dk og www.skrivansoegning.dk – eksempler på ansøgninger

www.brobygning.net – oversigt over brobygningsforløb

www.evejledning.dk – hjælp til unge og forældre, også i aftentimerne og i weekenden

www.uvm.dk – undervisningsministeriets hjemmeside med love og bekendtgørelser

www.efterskole.dk – efterskoleforeningens hjemmeside med beskrivelser af samtlige efterskoler